Virkasuhde

Kuntalain mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.

Kuntalain mukaan virat perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde. Kuntalakiin ja lakiin kunnallisesta viranhaltijasta sisältyvät olennaiset kunnallista virkasuhdetta yleisesti säätelevät normit

Julkista valtaa käytetään

Työsuhde

Työsopimussuhde alkaa työsopimuksen tekemisestä. Työsopimus on sitova sopimus. Se muun ohessa velvoittaa työnantajaa ottamaan työntekijän työhön ja työntekijää saapumaan työhön työsopimuksella sovittuna päivänä, ellei työsopimusta ole tätä ennen asianmukaisesti irtisanottu tai purettu.

Työsopimus on sopimus, jolla työntekijä sitoutuu vastikkeesta tekemään työnantajalle työtä niin, että tällä on työn johtamis- ja valvontaoikeus (direktio-oikeus). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä on velvollinen noudattamaan niitä ohjeita ja määräyksiä, joita työnantaja antaa hänelle toimivaltansa rajoissa.