Työsuojelu

Työsuojelulainsäädäntö ja kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus velvoittavat kaupunkia ja henkilökuntaa läheiseen yhteistyöhön työsuojelutoiminnassa sekä sen kehittämisessä. Forssan kaupungin yhteistoimintaryhmä hoitaa omien tehtäviensä lisäksi työsuojelutoimikunnan tehtäviä.

Työsuojelu on osa henkilöstövoimavarojen strategista johtamista. Sen tarkoituksena on kehittää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, kestävää tuloksellisuutta tuottavaa työelämää ja henkilöstön kokemaa työhyvinvointia suunnitelmallisten henkilöstöstrategisten, terveyspainotteisten johtamis- ja toimintatapojen avulla.

Työsuojelun yhteistoiminta on työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutteista yhteistoimintaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevien asioiden käsittelyyn.

 

työsuojeluhenkilöstö

Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työsuojeluasioissa. Forssan kaupungilla ja Loimijoen kuntapalvelut Oy:llä on yhteinen työsuojelupäällikkö.

Työsuojeluvaltuutetut

Työsuojeluvaltuutetut ovat työntekijöiden edustajia työsuojeluasioissa. 

Toimialueen 1 työsuojeluvaltuutettu hoitaa varhaiskasvatuksen, lukio-opetuksen, perusopetuksen, Wahren-opiston, Kuvataidekoulun ja musiikkiopiston henkilöstön työsuojeluasiat. 

Toimialueen 2 työsuojeluvaltuutettu hoitaa kaupungin muun henkilöstön työsuojeluasioita.

Työsuojeluasiamiehet

Työsuojeluasiamiestä ei ole tällä hetkellä nimetty.