Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut

Sivistys- ja tulevaisuustoimialan tavoitteena on tuottaa palveluja, joiden järjestämisessä huomioidaan kaupunkistrategia, lapsiystävällisyys sekä järjestettyjen palvelujen korkea laatu. Laatu, jonka takeena ovat henkilöstön vahva ammattitaito ja LastenForssa –kokonaisuus toimintakulttuuria rakentavine Palvelulupauksineen.

Toimiala vastaa varhaiskasvatuspalveluista sekä perus- ja lukiokoulutuksesta. Myös vapaa-aika- ja työllisyyspalvelut kuuluvat toimialan vastuualueeseen.