Resurssiviisaus 

 

Resurssiviisaus ja Forssan kaupungin strategian johtava teema Järkivihreys voidaan tulkita synonyymeiksi. Siksi resurssiviisauteen tähtäävät hankkeet toteuttavat suoraan kaupungin Järkivihreää strategiaa.

Resurssiviisas ja kestävää hyvinvointia luova kaupunki rakentuu kolmen tavoitteen varaan:

- Ei ylikulutusta - kaupungissa eletään maapallon kantokyvyn rajoissa niin, että luonnonvarojen kulutus on globaalisti kestävällä tasolla

- Ei jätettä - kaupunki toimii kiertotaloudessa, jossa kaikki materiaali hyödynnetään ja kierrätetään

- Ei ilmastopäästöjä - kaupungissa ei tuoteta ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä

Forssan kaupunki on sitoutunut saavuttamaan edellä mainitut tavoitteet vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu tiekartta lyhyen- ja pitkäntähtäimen tavoitteineen ja toimenpiteineen.Resurssiviisaiden kaupunkien Fisu-verkostotunnus

Forssan kaupunki kuuluu resurssiviisaiden kaupunkien muodostamaan Fisu verkostoon (Finnish sustainable communities).

 

Toimiston järkivihreä huoneentaulu