Osallistu ja vaikuta

Asioiden etenemisen ja lopulliseen päätöksentekoon pääsee parhaiten vaikuttamaan silloin, kun asioita valmistellaan. Kun lopullinen päätös asiasta on tehty, ovat vaikuttamiskeinot rajalliset. Kaupungin kehittämiseen osallistuminen edellyttää asukkaalta aktiivisuutta.

Kuntalain mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä että kaupungin asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan

Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia:

Kuntalaisaloite

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hyvä kuntalainen! Tee Forssan kaupungille tarkoitetut kuntalaisaloitteet alla olevan linkin kautta.

 

 

ota kantaa.fi

Palvelun kautta voi osallistua palvelussa käynnissä oleviin paikallisiin ja valtakunnallisiin keskusteluihin, kertoa mielipiteesi ja vaikuttaa asioiden valmisteluun. 

Otakantaa.fi-palvelusta löydät ajankohtaiset hankkeet, joihin kaivataan mielipidettäsi.

 

Kyselyt

Forssan kaupunki tekee asukkaille ja asiakkaille kyselyjä. Asukkaita koskevia kyselyjä tekevät ajoittain myös muut tahot, kuten esimerkiksi Oma Häme sekä ELY-keskus.

Kyselyjä tehdään ensisijaisesti sähköisesti, mutta kaupungin omiin kyselyihin on mahdollista vastata myös paperilla Forssan kaupunginkirjastolla.

Käynnissä olevat kyselyt: