Päätöksenteko

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kuntavaaleilla joka neljäs vuosi valittava valtuusto. Valtuusto hyväksyy kunnalliset johtosäännöt ja valitsee jäsenet kaupungin muihin luottamushenkilöelimiin sekä johtavat viranhaltijat.