Lauta- ja johtokunnat

Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat asioita kaupunginhallitukselle ja niillä on itsenäistä päätösvaltaa. Valtuusto päättää, mitä lauta- ja johtokuntia kaupungissa on, mikä on niiden jäsenmäärä ja mitkä ovat niiden tehtävät. Lauta- ja johtokunnista, niiden jäsenmäärästä ja tehtävistä on päätetty hallintosäännössä.