Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on puolueeton, nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin. Se toimii apuna kunnallisessa päätöksenteossa tuoden nuorten näkökulman esille. Nuorisovaltuusto on sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan alainen elin ja toimii yhteistyössä nuorisotoimen kanssa pyrkien edistämään nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Forssassa. Valtuusto kannustaa nuoria aktiiviseen osallistumiseen ja toimii vaikuttamiskanavana tehden aloitteita ja esityksiä kaupungin koneistossa eteenpäin ja välittää nuorille tietoa heitä koskevista päätöksistä.

Forssan nuorisovaltuusto on kiinnostunut tekemään yhteistyötä eri tahojen, kuten muiden nuorisovaltuustojen ja yritysten kanssa.

Nuorisovaltuusto 2022 - 2023

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat: