Kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito

Toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävänä pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet. Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla - Kaupunki ja hallinto - Esityslistat ja pöytäkirjat.

Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään yleensä maanantaisin klo 17.00. Näitä kokouksia on vuosittain noin 30. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia.

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta kokoontuu yleensä jokaisen kuukauden viimeisenä tiistaina klo 18.

Tarkastuslautakunta kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa erikseen sovittavina aikoina.

Yhdyskuntalautakunta kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa, torstaisin klo 17.30.

Ympäristölupalautakunta kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa, tiistaisin klo 17.

Jätelautakunta kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa erikseen sovittavina aikoina.

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa erikseen sovittavina aikoina.

Toimielinten kokousten tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan yleiseen tietoverkkoon kokousta seuraavana neljäntenä työpäivänä tai, jos se ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjoihin voi tutustua myös vesihuoltoliikelaitoksen toimistossa, Perkiöntie 7. Muihin pöytäkirjoihin voi tutustua myös kaupungintalolla ao. toimialan hallintotoimistossa, Turuntie 18.

Viranhaltijapäätösten nähtävänäpito

Viranhaltijapäätökset niihin liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Kaupunki ja hallinto - Viranhaltijapäätökset.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.