Forssan seudun vammaisneuvosto

Forssan seudun vammaisneuvosto on Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien, niiden alueella toimivien vammaisjärjestöjen sekä vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa seudullinen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon seudun kunnissa. Vammaisneuvosto edistää myös vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja eri viranomaisille sekä muille tahoille vammaisia koskevissa asioissa ja hoitaa muut toimintaansa kuuluvat ja kunnanhallitusten määräämät tehtävät. Vammaisneuvosto seuraa  vammaisille tarkoitettujen hyvinvointipalvelujen, tukitoimien sekä muiden etuuksien kehitystä ja niiden saatavuuden parantumista kunnissa.

Forssan seudun vammaisneuvoston kokoonpano 2021-2025:

Takala Virve, puheenjohtaja, Leijonaemot ry, virve.takala(at)gmail.com
varajäsen Vastamäki Mervi

Mansikkaniemi Jukka, varapuheenjohtaja, Forssan seudun sydänyhdistys, jukka8mansikkaniemi(at)gmail.com
varajäsen Okslahti Jukka

Huusela Sinikka, jäsen, Forssan seudun näkövammaiset ry
 varajäsen Virkkunen Sisko

Arppe Reino, jäsen, Forssan seudun hengitysyhdistys ry
varajäsen Ilvonen Sirkka-Liisa

Nikkanen Eveliina, jäsen, Forssan seudun kehitysvammaisten Tuki ry
varajäsen Saarinen Taina

Paulus Tarja, jäsen, Luustoyhdistys ry
varajäsen Nygren Jouko

Koivisto Janne, jäsen, Tammelan kunta
varajäsen Tuovinen Tuomo

Nikkanen Timo, jäsen, Humppilan kunta
varajäsen Ketola Marita

Marttila Pauli, jäsen, Jokioisten kunta
varajäsen Hakamäki Jenni

Jokio Mirja, jäsen, Ypäjän kunta
varajäsen Varjorinne-Mäkeläinen Janika

Polo Sirpa, jäsen, Forssan kaupunki
varajäsen Jolanki  Pauliina

Kemppainen Tiina, sihteeri, Forssan kaupunki