OsallistUva budjetointi

Vuonna 2020 kaupunginvaltuuston kokouksissa tehtiin kaksi osallistuvaa budjetointia koskenutta valtuustoaloitetta. Niiden perusteella vuoden 2021 talousarvioon sisällytettiin 20 000 euron määräraha osallistuvan budjetoinnin Forssan mallin kokeiluun.  

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset, Forssan kaupungin asukkaat, ehdottavat hankkeita ja äänestävät sen jälkeen mihin hankkeeseen annettu rahasumma käytetään. 

Kaupunginhallitus päättää äänestyksen perusteella toteutettavan hankkeen, minkä jälkeen hankkeen toimeenpano käynnistettään. 

Määrärahan kohdentamisen lisäksi forssalaisilta kysytään ideoita ja ehdotuksia tulevien vuosien osallistuvan budjetoinnin toteutustavaksi ja sitä, millä tavalla asukkaiden osallistumista kaupungin talouden suunnitteluun voitaisiin parhaiten edistää. 

Kiitos ideoista ja ehdotuksista! Ideointi on päättynyt ja äänestysvaihe käynnistyy 15.9.2021, tästä ilmoitamme verkkosivujemme etusivulla. 

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu: 

1. kuntalaisten ehdotusten kerääminen 9.8.–29.8. 

2. ehdotusten toteuttamiskelpoisuuden arviointi ja jatkovalmistelu 30.8. - 13.9.2021 

3. äänestysvaihe 15.9. - 28.9.2021 

4. toteutettavia ehdotuksia koskeva kaupunginhallituksen päätös lokakuussa 2021 

Valmistelutyöryhmään kuuluvat valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja, jotka arvioivat, valitsevat ja jatkojalostavat ehdotukset toteuttamiskelpoiseen muotoon Forssan kaupunkilaisten äänestystä varten. 

OSALLISTU JA VAIKUTA MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖÖN!