OsallistUva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat voivat osallistua yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun ja suunnitteluun sekä vaikuttaa päätöksentekoon. Forssassa osallistuvaa budjetointia toteutetaan siten, että kaupunkilaiset, Forssan kaupungin asukkaat voivat tehdä ehdotuksia siitä, mihin 20 000 euron määräraha käytetään ja äänestää sen jälkeen, mihin tehdyistä ehdotuksista rahasumma käytetään.

Forssan kaupungin osallistuvan budjetoinnin vuoden 2023 määrärahalla kunnostettiin Lamminrannan kuntoportaat ja vuonna 2022 äänestyksen perusteella kohennettiin Mäkilammin uimapaikan ilmettä.

Osallistuva budjetointi 2024

Ehdotusvaihe oli käynnissä kolme viikkoa 26.2.–17.3.2024.  Ehdotuksista valikoitiin äänestysvaiheeseen 16 yleishyödyllistä ja laajalle joukolle iloa tuottavaa hanketta, jotka olisivat toteutettavissa määrärahan puitteissa.

Toteuttamiskelpoisista ehdotuksista äänestettiin jatkokyselyssä 28.3.-15.4.2024. Äänestyksen perusteella kaupunginhallitus päättää, mikä tai mitkä hankkeet toteutetaan.

Kaupunkilaiset pääsivät äänestämään Forssan kaupungin verkkosivuilla ja Forssan kaupunginkirjastossa, mihin osallistuvan budjetoinnin 20 000 euron määräraha käytetään.