KAUPUNKISTRATEGIA 2030

Kaupunginvaltuuston 9.9.2019 hyväksymä Kaupunkistrategia 2030 on kaupungin taloussuunnittelun ja ohjausjärjestelmän perusta. Sen toiminnallistamisen tukena toimivat erilaiset toimenpideohjelmat ja niiden tuloksia mitataan säännöllisesti valituin mittarein. Vuoden 2022 aikana strategia tarkistettiin ja päivitettiin uuteen muotoon

Kaupunkistrategia 2030 - Järkivihreä Forssa Kestävää elinvoimaa -esittely

City strategy 2030 - Bright Green Forssa Sustainable vitality -presentation


Arvot 

Avoimuus, rohkeus, vastuullisuus

Visio

Vision Järkivihreä Forssa - kestävää elinvoimaa näkökulmia ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys:

Ekologinen kestävyys – Toimintamme asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin.

Taloudellinen kestävyys – Toimintamme perustuu taloudelliseen tasapainoon.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys – Toimintamme ytimenä on ihmisarvosta kiinni pitäminen, yhdenvertaisuus, myötätunto ja oikeudenmukaisuus. Keskeisenä kysymyksenä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle.