INFORMATION OM STADEN

Forssa är en trevlig och livfull stad med cirka 16 500 invånare och ett stort utbud av högklassiga tjänster nära till hands. Forssa är även ett ekonomiskt centrum för regionens 35 000 invånare och erbjuder boende, arbetsplatser, kommersiella tjänster, fritidsaktiviteter och utbildning.

Forssa ligger mitt i södra Finland, i korsningen av riksvägarna 2 och 10. Över hälften av finländarna bor inom en radie av 150 km från Forssa och Finlands största städer ligger endast en timmes körsträcka bort. Det strålande läget är en av Forssas fördelar för såväl invånare som företagslivet.

Kontaktuppgifter

Forssa stad
Turuntie 18, PB 62
30101 Forssa
Telefonväxel 03 41 411, fax 03 422 6583
(om du ringer från utlandet till Finland, välj först landets prefix för ulandssamtal + Finlands landsnummer 358 + riktnummer utan nolla)
Telefonväxeln är öppen mån.-fre. kl. 8.00–15.30.

Stadshusets kanslier är öppna mån. -fre. kl. 9.00–15.00.

Officiell e-postadress: kirjaamo(at)forssa.fi

Personalens e-postadress: fornamn.efternamn(at)forssa.fi

Faktureringsadress: Forssa stad, Fakturor, PB 64, 30101 FORSSA

Boende

Forssa ligger vid ån Loimijoki och är en grönskande stad med många parker och trivsamma boendealternativ. Stadens hjärta är torget och parkområdena i centrum, och detta hjärta är ett populärt ställe för umgänge och rekreation.

I staden värdesätter vi en mångfaldig natur och värdefull stadsbild, som präglas av en kulturhistorisk omgivning som har sina anor i 1800-talets Forssa som var en nyansrik textilindustristad.

År 2015 gav miljöministeriet Forssa den värdefulla statusen som nationalstadspark. De mest kända landmärkena i Forssa är de röda tegelbyggnaderna Kutomo och Kehräämö som förr fungerade som fabriksbyggnader. Nuförtiden är Kutomo ett livligt affärscentrum och Kehräämö med sina vackra omgivningar är känt som ett centrum för utbildning och kultur. Forssa är en smart grön stad och man tar hand om dess omgivning. Miljövården ger även arbete åt hundratals Forssabor. Forssa är faktiskt föregångare i Finland inom cirkulär ekonomi som tar hänsyn till miljö och natur.

Företagande

Staden med sin långa industriella historia är idag känd i första hand för sina företag inom livsmedels- och miljöbranschen. Andra viktiga arbetsgivare är teknik- och byggindustrin samt den grafiska industrin. Staden skapar förutsättningar för företagens tillväxt, nätverksbyggande och internationalisering samt främjar etableringen av nya företag. Smarta gröna Forssa-stadsstrategin betonar en mångsidig näringsstruktur och innovativa tekniska lösningar – utan att glömma miljövänlighet och hållbar utveckling.

Fritidsaktiviteter

I Forssa finns ett rikligt utbud av fritidsaktiviteter. För den rörliga människan ger motionsområdena, idrottsföreningarna och -planerna samt vattenparken Vesihelmi ypperliga möjligheter till motion. På det kulturella planet erbjuder Forssas teater, musikinstitutet, bildkonstskolan och vuxeninstitutets kurser trevlig fritidssysselsättning. Stadens liv färgas även av det rikliga utbudet av evenemang speciellt på sommaren.

Utbildning och forskning

Forssa yrkesinstitut (FAI) erbjuder yrkesutbildning och utbildar studenter för jobb inom följande områden: Kultur, naturvetenskap, catering och hushållstjänster, sociala tjänster, vård och hälsa, teknik, kommunikation och transport, samhällsvetenskap, företagsekonomi och administration. Faktia, som fungerar som en del av FAI, tillhandahåller skräddarsydd vuxenutbildning och relaterade kompetensutvecklings- och utbildningsenheter.

De centrala aktörerna inom utvecklings- och forskningsverksamheten inkluderar Institutet för naturresursers Jokioinen-enhet och Häme universitet för tillämpade vetenskapers Forssa-enhet som är värd för utbildningsprogrammen inom bioekonomi, informations- och kommunikationsteknik, hållbar utveckling och omvårdnad.

Historia

Forssas historia började 1847, då svenskfödde Axel Wilhelm Wahren (1814–1885) grundade ett bomullsspinneri längs ån Loimijoki. Industrialiseringen tog fart och staden växte och utvecklades aktivt i takt med fabriken. Förutom fabriker lät Wahren bygga bland annat bostäder, ett sjukhus, ett bibliotek, en butiksbod och en skola.

Forssa köping grundades 1923 och 1964 blev Forssa stad. Riksvägarna som i samma skede blev klara till Åbo, Björneborg och Helsingfors gjorde att staden utvecklades i snabb takt.

Forssa på kartan

Karta


 

Feedback formulär
Jätä tämä tyhjäksi