Barndagvård

Forssa stad ordnar barndagvård i daghem och familjedaghem.

Familjedaghem ordnas hemma hos dagbarnvårdaren och i gruppen finns högst fyra barn.

Om ett barn under tre år vårdas hemma kan familjen ansöka om hemvårdsstöd, till vilket man även kan få kommuntillägg om barnet behöver skiftesvård eller specialvård.

Förskoleundervisning för 6-åringar ordnas i Axelin Eskari och daghemmet Koijärven koulu, om familjen bor i norra Forssa. De som behöver skiftesvård bereds förskoleplats på Pihakoivun päiväkoti. Med skiftesvård avses vård som sker på morgonen före kl. 5.30, på eftermiddagen efter kl. 17.30 eller på veckosluten och nätterna.

Barn som har behov av stöd i anslutning till uppväxt och utveckling placeras i grupper i daghem och familjedaghem. Barnet får stöd av specialbarnträdgårdslärare, daghemsassistenter och annan stödpersonal.

Ansökan om dagvård sker elektroniskt eller med en blankett som finns att få i stadshuset.

Ansökan ska lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver vård. Om vårdbehovet uppstår på grund av arbete eller studier, ska ansökan lämnas in senast två veckor innan barnet behöver vård.

För barnens dagvård uppbärs en månadsavgift som baserar sig på familjens storlek och bruttoinkomster.

Ett skriftligt beslut om dagvårdsplats skickas hem och personal från daghemmet ringer till vårdnadshavarna för att boka in ett välkomstbesök.

Mer information:

Byrån för småbarnsfostran
Turuntie 18
30100 Forssa stad
p. 03 4141 6210 servicesamordnare