Övrig service

Nödnummer, jourfall
112

Giftinformationscentralen
tfn (09) 471 977
https://www.hus.fi/sv/for-patienten/sjukhus-och-andra-enheter/giftinformationscentralen

 

RÄTTSSKYDD

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
Tavastehus magistrat
Birger Jaarlin katu 13
PB 64, 13101 Tavastehus
Tfn 029 553 9361
dvv.fi/sv/privatpersoner

Egentliga Tavastlands polisinrättning

Polisstationen i Forssa
Murrontie 3
tfn 029 543 031 (växel)
Tidsbokning för tillståndstjänster: tfn 029 541 4169
www.poliisi.fi/ajanvaraus
www.poliisi.fi/hame

Utsökningsverket i Egentliga Tavastland
Enheten i Forssa
Rautatienkatu 18
tfn 029 562 4540
oikeus.fi/ulosotto/kanta-hameenulosottovirasto/sv/index.html

Egentliga Tavastlands tingsrätt
Oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, 13100 Tavastehus
tfn 029 564 7300
oikeus.fi/karajaoikeudet/kanta-hameenkarajaoikeus/fi

Forssa-Loimaa rättshjälpsbyrå
Kontoret i Forssa
Kartanonkatu 10 B
029 566 0610 (växel)
oikeus.fi/oikeusapu/kanta-hameenoikeusaputoimisto/fi/index.html

Ordnande av rättshjälpstjänster


kyrka

 FÖRSAMLINGAR

Forssa församling
tfn 03 41 451 (kl. 9–13)
www.forssanseurakunta.fi

Jehovas vittnens Rikets sal
tfn 03 422 5873

Pingstförsamlingen
tfn 050 3869939
www.fohe.fi

Frikyrkoförsamlingen, Torikirkko
tfn 044 2900 771
www.forssanvapaaseurakunta.fi

Tavastehus ortodoxa församling, Forssa verksamhetscentrum
tfn 03 616 5228
https://www.hos.fi/


ÖVRIGA SERVICESTÄLLEN

Tavastlands arbets- och näringsbyrå 
Enheten i Forssa 
Kartanonkatu 10 B
tfn 029 502 5500 (personkunder)
tjänster för arbetssökande, arbetsgivare, permitterade, nya företagare, yrkesval och yrkesvägledning
toimistot.te-palvelut.fi/forssa

Forssaregionens servicecenter för arbetskraft
Kartanonkatu 10, 3:e vån.
tfn 03 4191 6075
service för långtidsarbetslösa

Skattebyrån

Centrala Finlands skattebyrå, Tavastehus kontor
Lukiokatu 26, Tavastehus
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/skattebyraer

Folkpensionsanstalten (FPA)
Rautatienkatu 11
tfn 020 635 1240
fax 020 634 1599
www.kela.fi/palvelunumerot

Grundläggande utkomststöd, stöd till barnfamiljer, studerande, arbetslösa, sjuka och funktionshindrade samt för boende; rehabilitering och folkpension

Post
Yhtiönkatu (i anslutning till K-Citymarkets rådgivning)

Råddningsverket i Egentliga Tavastland, Forssa brandstation
jourhavande brandmästare 03 621 4830
www.pelastuslaitos.fi/tietoa-pelastuslaitoksesta/paloasemien-yhteystiedot

Banker

Andelsbanken Lounaismaan Osuuspankki, kontoret i Forssa
Sibeliuksenkatu 3
tfn 010 256 1301 (bankens telefonservice)
www.op.fi

Sparbanken Someron Säästöpankki
Torikatu 6
tfn 0290 412 330
www.saastopankki.fi/pankki/someron-saastopankki/yhteystiedot/konttori/forssa

Fastighetsmäklar i Forssa