Elinvoimakatsaus

Elinvoimakatsaukseen kootaan kuukausittain Forssan keskeisimmät elinvoimaan ja työllisyyteen liittyvät teemat. 

ELINVOIMAKATSAUS, syyskuu 2021

Työllisyystilanne jatkui varsin samanalaisena kuin elokuussa. Avointen työpaikkojen määrä on kasvanut paljon.

Syyskuun elinvoimakatsaus (pdf)

ELINVOIMAKATSAUS, elokuu 2021

Elokuu oli työllisyyskehityksen kannalta varsin positiivinen kuukausi. Avoimia työpaikkoja on runsaasti tarjolla.

Elokuun elinvoimakatsaus (pdf)

ELINVOIMAKATSAUS, heinäkuu 2021

Työllisyys heikkeni hieman heinäkuun aikana, mutta työpaikkoja on edelleen runsaasti auki.

Heinäkuun elinvoimakatsaus (pdf)

ELINVOIMAKATSAUS, kesäkuu 2021

Työllisyystilanne oli kesäkuussa varsin hyvä. Avointen työpaikkonen määrän lisäys näkyy myös Forssassa.

Kesäkuun elinvoimakatsaus (pdf)

ELINVOIMAKATSAUS, toukokuu 2021

Työllisyyystilanne kehittyi edelleen positiiviseen suuntaan toukokuussa. Forssassa on silti lähes viidennes työvoimasta joko työttöminä työnhakijoina tai työllisyyttä edistävissä palveluissa.

Toukokuun elinvoimakatsaus (pdf)

ELINVOIMAKATSAUS, HUHTIKUU 2021

Työllisyyystilanne oli huhtikuussa varsin hyvä, ja vuodentakaiseen tilanteeseen on verrattuna lomautusten määrä on vähentynyt merkittävästi. 

Huhtikuun elinvoimakatsaus (pdf)

ELINVOIMAKATSAUS, maaliskuu 2021

 Avointen työpaikkojen määrä on melko hyvällä tasolla.  Lomautukset ovat puolestaan noussseet maaliskuun aikana.

Maaliskuun elinvoimakatsaus (pdf)

ELINVOIMAKATSAUS, HELMIKUU 2021

Työttömyyden määrä ja rakenne pysytteli samalla tasolla kuin tammikuussa. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noususssa. Avoimia työpaikkoja on melko hyvin auki. 

Helmikuun elinvoimakatsaus (pdf)

ELINVOIMAKATSAUS, tammikuu 2021

Tammikuun työttömyysaste oli 12,6 prosenttia. Lomautusten määrä oli edelleen korkeahkolla tasolla.

Tammikuun elinvoimakatsaus (pdf)

ELINVOIMAKATSAUS, joulukuu 2020

Joulukuu nosti työttömyysasteen Forssassa 13,4 prosenttiin. Joulukuu on kuitenkin perinteisestikin heikkoa työllisyyden osalta kausityöttömyyden johdosta. Lomautusten määrä oli kasvussa.

Joulukuun elinvoimakatsaus (pdf)

ELINVOIMAKATSAUS, MARRASKUU 2020

Forssan työllisyystilanne kohentui hieman marraskuussa,  pääosin kohonneen aktivoinnin ansiosta.  Myös työmarkkinatuen kuntaosuus on syksyn kuluessa ollut laskusuunnassa. Pitkäaikaistyöttömien määrä sen sijaan oli seudulla ja Forssassa tämä vuoden osalta korkeimmalla tasolla.

Marraskuun elinvoimakatsaus (pdf) 

elinvoimakatsaus, lokakuu 2020

Korona vaikuttaa edelleen työttömyysasteeseen, mutta positiivisia signaaleita on ilmassa lokakuun osalta.

Nuorisotyöttömyys on ollut laskusuunnassa syksyn aikana (Forssassa heinäkuussa 21 %, lokakuussa 16,8 %). Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä on hieman laskenut syyskuun huippuluvuista (Forssassa syyskuussa vuoden korkein lukema 221 henkilöä, lokakuussa 216 henkilöä). Lisäksi työttömien aktivointi on noussut ja toimenpiteissä olevien määrä on hieman kasvanut erityisesti palkkatuen työn, työkokeilun ja omaehtoisen opiskelun osalta.

Lokakuun elinvoimakatsaus (pdf)

elinvoimakatsaus, syyskuu 2020

Koronakevään jälkeinen korkea työttömyysprosentti on laskemassa edelleen pääosin lomautettujen määrän vähenemisen seurauksena, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa. Erityisesti 25-49 -vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä on  noussut maaliskuusta syyskuuhun huomattavasti.

Syyskuun elinvoimakatsaus (pdf)

elinvoimakatsaus, elokuu 2020

Elokuu toi mukanaan positiivisia signaaleita työllisyyden suhteen. Työttömyys on laskenut huomattavasti kevään tilanteesta ja Forssan työttömyysaste on 12,6 %.  Lomautusten määrä on selkeässä laskussa ja avoimien työpaikkojen määrä on nousussa.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa, ja tällä tulee olemaan vaikutuksia seudun rakennetyöttömyyteen.

Elokuun elinvoimakatsaus (pdf)

Elinvoimakatsaus, heinäkuu 2020

Heinäkuussa Forssan työttömyysaste oli 14,5 %. Lomautusten määrä kevääseen verrattuna on runsaassa laskussa. Lomautushuippu oli huhtikuussa (lomautettuna 312 henkilöä), heinäkuussa määrä supistunut 141 henkilöön.

Työttömien määrä (pois lukien lomautetut) kasvussa. Maaliskuun 742 henkilöstä määrä noussut 915 henkilöön. Pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut kasvussa maaliskuusta lähtien. Maaliskuussa 167 henkilöä, heinäkuussa 201 henkilöä.

Heinäkuun elinvoimakatsaus(pdf)

Elinvoimakatsaus, kesäkuu 2020

Forssan työttömyysaste oli 14,9 %. Valtakunnan tilanteeseen verrattuna Forssan työllisyystilanne on parempi. Lomautusten määrä on vähentynyt kevään huipusta.

Kesäkuun elinvoimakatsaus (pdf)

Elinvoimakatsaus, toukokuu 2020

Forssan työttömyysaste oli toukokuussa 15,6 %. Koronakriisin vaikutukset näkyvät luvussa edelleen selvästi, mutta huhtikuuhun verrattuna nousu on ollut pientä. Lomautusten määrä on hieman laskenut huhtikuusta.

Toukokuun elinvoimakatsaus (pdf)

Elinvoimakatsaus, huhtikuu 2020

Työttömyysaste on noussut lomautusten seurauksena 15,3 prosenttiin. Lomautukset selittävät valtaosan työttömyysasteen nousun. Lomautukset ovat kuitenkin olleet Forssan seudulla maltillisia, eikä valtakunnan tasoista nousua ole. 

Työttömyysasteen noustua aktivointiaste on laskenut voimakkaasti.

Huhtikuun elinvoimakatsaus (pdf)

Elinvoimakatsaus, maaliskuu 2020

Maaliskuun puolivälin jälkeen alkanut poikkeustila koronakriisin johdosta on lisännyt merkittävästi lomautettujen lukumäärää, mutta suurempi muutos tulee näkymään vasta huhtikuun tilastoissa.

Työttömyysaste on noussut 1,4 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Osin nousu selittyy lomautettujen määrällä, sillä lomautetut lasketaan osin työttömiksi työnhakijoiksi.

Maaliskuun elinvoimakatsaus (pdf)

Elinvoimakatsaus, helmikuu 2020

Työttömyysaste on Forssassa kääntynyt lievään nousuun alkuvuodesta. Ero valtakunnan tasoon on 1,3 prosenttiyksikköä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on mittaushistorian (alkaen vuodesta 2006) alhaisin.

Helmikuun elinvoimakatsaus (pdf)

Elinvoimakatsaus, tammikuu 2020

Työllisyystilanne oli suhteellisen hyvä tammikuussa, vaikka ero valtakunnalliseen tasoon on kasvanut. Työttömyysaste on Forssassa 10,7 %.

Pitkäaikaistyöttömien määrä (165 henkilöä) on poikkeuksellisen  alhainen ja näin alhaisia lukuja on ollut viimeksi yli 10 vuotta sitten.

Uusia avoimia työpaikkoja on runsaasti auki, mutta viime vuotiseen vastaavaan tilanteeseen verrattuna on laskutrendiä.

Tammikuun elinvoimakatsaus (pdf)


/client/forssa/userfiles/forssan-elinvoimakatsaus-elokuu-2021.pdf