Palkkatukityöllistäminen

TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin ja tukea voi saada 30 - 50 % työsuhteen kuluista. Palkkatukea voi saada myös oppisopimukseen. Tuen määrä ja kesto riippuvan työttömän työnhakijan tilanteesta ja työttömyyden kestosta. Palkkatuki on TE-toimisto myöntämä tuki, mutta palkkatuesta voi kysyä lisätietoa myös kaupungin työllisyyspalveluista. Autamme myös löytämään sopivia ehdokkaita, mikäli työnantaja on aikeissa työllistää palkkatuella. 

Lisätietoa palkkatuesta TE-palveluiden www-sivuilla.