forssan kuvataideKOULUN SÄÄNNÖT

Tiedotus 

Käytämme pääsääntöisesti sähköpostia tiedottamiseen. Kiireellisissä asioissa lähestymme tekstiviestillä (mm. tuntien peruutus).  Ilmoita kouluun muuttuneet yhteystiedot.

Varusteet

Tunneille tullaan työskentelyyn sopivissa vaatteissa. Työtakki (vaikka isän vanha paita) ja sisätossut mahdollistavat mukavan ja huolettoman työskentelyn. Joskus saatetaan työskennellä ulkona tai käydä taidenäyttelyssä, tämän varalta tulisi olla riittävä ulkovaatetus. Tunneille saa ottaa pienen välipalan esim. porkkanaa tai hedelmää, ei mielellään karkkia, chipsiä yms. välipalalla tasataan oppilaiden erilaista työskentelyrytmiä.
Oppilailta kännykän käyttö tunneilla on kielletty.  

koulusta eroaminen

Oppilas ilmoittautuu aina koko lukuvuodeksi kerrallaan. Oppilas voi halutessaan kuitenkin erota koulusta. Eroamisesta tulee oppilaan huoltajan tehdä kouluun vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus. Lukukausimaksua ei palauteta jos oppilas eroaa koulusta kesken lukukauden.

Syyslukukausimaksu laskutetaan oppilaspaikasta, jos paikkaa ei ole irtisanottu kirjallisesti ENNEN SYYSLUKUKAUDEN ALKUA.

Lukukausimaksu on maksettava kevätlukukaudelta, mikäli oppilas-paikkaa ei ole irtisanottu ENNEN kuluvan VUODEN LOPPUA.

Oppilas jolla on maksamattomia edellisen lukukauden maksuja ei voi aloittaa uutta lukukautta, ilman että siitä on erikseen sovittu. Jälkiperinnästä laskutetaan perimiskulut ja viivästyskorko.

Muuta

Emme säilytä kouluun jätettyjä oppilastöitä vaan ne hävitetään tai otetaan uusiokäyttöön.

Opetukseen tulee osallistua mahdollisimman säännöllisesti. Poissaoloista toivotaan ilmoitettavan opettajalle tai kouluun. Tunneille tullaan/tuodaan ja lähdetään/haetaan täsmällisesti. Oppilaat ovat opettajan vastuulla vain oppituntien ajan.
HUOM! Koulun pienimmät oppilaat tulee saattaa luokkaan asti aikuisen kanssa. Jos lapsesi (alle 8v) saa saa kulkea kuvikseen yksin, toivomme siitä kirjallisen luvan opettajalle.