forssan kuvataidekoULu

Ensi lukuvuoden syventävät työpajat on valittavissa ältä.


tiedote kaupungin koronaryhmästä:

Kaupungin valmiusjohtoryhmä on 1. 4 päättänyt:

KUVATAIDEKOULU JATKAA LÄHIOPETUKSESSA ALLE 12 VUOTIAIDEN OPPILAIDEN RYHMIEN KANSSA. Tätä vanhempien eli syventävien oppilaiden opettajat ovat koteihin yhteydessä ryhmäkohtaisesti. Näin mennään 11.4. asti. 

Opettajat ovat yhteydessä teihin opetusjärjestelyiden osalta niiden ryhmien osalta joita etäopetus koskee.

KORONATILANTEEN KIIHTYESSÄ TOIVOMME,  ETTÄ VANHEMMAT EIVÄT SAATTAISI JA HAKISI LAPSIAAN SISÄLTÄ ASTI.  Opettaja voi halutessanne olla oppilaita vastassa ovella ja sama poislähtiessä. Ilmoittakaa vain asiasta opettajalle.

Kuvataidekoulun käytäntöjä koronatilanteessa

Forssan kuvataidekoulun noudattamat turvallisuussäännöt perustuvat THL:n ja Forssan kaupungin antamiin linjauksiin ja suosituksiin. Kuvataidekoulu mukautuu tarvittaessa nopeasti uusiin ohjeisiin. Ajankohtaisista koronatilanteeseen liittyvistä uutisista ja muutoksista ilmoitetaan aina viipymättä koulun kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla. 

Koulumme ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa koulun opetussuunnitelmaa lähiopetuksena. Mahdollisten poikkeusolojen alkaessa koulu on varautunut siirtymään turvallisuussyistä etäopetukseen, mikäli Forssan kaupunki ja THL niin linjaavat. 

Etäopetuksessa kuvataidekoulun tehtäviä tehdään kotioloissa kuvataideopettajan opastuksella etäyhteyden välityksellä. Kuvataidekoulu jakaa oppilaille myös työskentelyyn tarvittavat materiaalipaketit.

Yläaste- ja lukioikäisille suosittelemme kasvomaskin käyttöä. Muistathan siis tulla kasvomaskin kanssa tunnille! Myös vanhempien toivotaan käyttävän kasvomaskeja, kun he tuovat ja hakevat lapsensa kuvataidekoulusta. 

Virukselta suojautuminen edellyttää kaikilta kuvislaisilta huolellisuutta, vastuuntuntoa ja yhteisten sääntöjen noudattamista.

ilmoittaudu oppilaaksi 

Vapaita oppilaspaikkoja kannattaa vielä kysellä teija.lauronen@forssa.fi

Tutustu lukujärjestykseen tästä.

Ilmoittaudu täältä