Syventävä opetus yli 12-vuotiaat

3 h/vko, 102h/vuosi, mahdollisuus valita myös kakkostyöpaja

Kesto 4-8 vuotta.

Syventävien opintojen alkaessa oppilailla on perusvalmiudet kuvallisen sanoman vastaanottamiseen, tulkintaan ja arviointiin sekä itsensä ilmaisemiseen kuvallisesti erilaisia tekniikkoja käyttäen.

Oppilasta kannustetaan edelleen itsenäiseen työskentelyyn sekä kokeiluihin ja yhteistyöprojekteihin muiden taiteenalojen kanssa.

Peruskurssi 5 ja syventävien opintojen oppilaat valitsevat aina keväällä vuodeksi haluamansa työpajan.

Esimerkkejä syventävistä työpajoista:

Oppilasnäyte syventävien opintojen työpajasta