Forssan liikuntaPALVELUT - kohti parempaa oloa!

Forssan liikuntapalvelut tarjoaa kuntalaisille kattavat liikuntamahdollisuudet. Meillä löytyy hyvät ja monipuoliset liikuntapaikat niin harrastelijoille kuin kilpaurheilijoille. Liikuntapalvelut järjestää myös matalan kynnyksen ryhmiä eri kohderyhmille. 

Forssan kaupunki on hyväksynyt Forssan ensimmäisen liikuntapoliittisen ohjelman vuosille 2022-2025. Ohjelma pyrkii antamaan päättäjille ja kuntalaisille tietoa liikuntapalveluiden nykytilasta ja haasteista sekä määrittelemään liikuntapalveluiden kehittämisen tavoitteet tulevaisuudessa. Tutustu ohjelmaan tästä (pdf).

Jumppaohjeita kotiharjoitteluun löytyy sivulta www.forssa.fi/liikuntaohjeet sekä videoita Youtubesta Forssan liikuntatoimi kanavalta.

KESÄNLIIKUNTALUKKARI:  

 

LIIKUNTAtilojen VUOKRA-AVUSTUSHAKU

Forssan kaupunki julistaa haettavaksi liikuntatilojen vuokra-avustuksen. Vuokra-avustusta voidaan myöntää forssalaiselle rekisteröidylle lasten ja nuorten joukkueurheiluseuralle, joka ei voi käyttää kaupungin omia liikuntapalveluiden jakamia liikuntapaikkoja. Avustuksen kohteena olevan liikuntapaikan on sijattava Forssan kaupungin alueella. 

Vuokra-avustus on vapaamuotoinen ja siihen tulee liittää: 

  1. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus / toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
  2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
  3. Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista).
  4. Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesti myönnetyn avustuksen käytöstä.
  5. Erillinen selvitys arvioidusta lasten ja nuorten käyttötunneista ja niistä koituvista tilavuokrista. 
  6. Edellisen vuoden toiminta- ja osallistujatiedot sekä kotikuntatiedot
  7. Listaus mitä kaupungin liikuntapalveluiden tiloja seura käyttää ja montako tuntia viikossa
  8. Selvitys siitä, miksi seura ei voi käyttää Forssan kaupungin osoittamia liikuntatiloja

 Vuokra-avustuksen arviointikriteerit:

Vuokra-avustukset jaetaan pisteytyksen perusteella. 

Vuokra-avustuksen pisteytykseen vaikuttavat:

1. Avustuksen kohteena olevissa tiloissa tapahtuva lasten ja nuorten liikunnan määrää, laatu ja monipuolisuus.

2. Forssalaisten lasten ja nuorten määrä sekä lasten ja nuorten osuus seuran jäsenistä. 

3. Avustuksen vaikutus lasten ja nuorten harrastusmaksuihin

4. Matalan kynnyksen lasten- ja nuorten liikkumisen edistäminen (höntsäryhmät, kesäkerhot jne.)

5. Forssalaisten päiväkoti- ja koululaistyhmien mahdollisuudet hyödyntää avustuksella tuettavien tilojen päivävuoroja

5. Forssan kaupungin organisoimaan Unicefin lapsi ystävällinen kunta -toimintaa osallistuminen. 

 Avustuksen hakeminen

Vapaamuotoinen hakemus (numeroiduin)liitteineen tulee jättää 20.6.2023 klo 16 mennessä sivistyspalvelut@forssa.fi tai toimittaa kaupungintalolle osoitteeseen Liikuntapalvelut, Turuntie 18 30100 Forssa. Kuoreen merkintä ”vuokra-avustus”

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen p. 0505965155

Vuokra-avustuksen hakijana voi olla vain forssalainen (kotipaikka Forssa) yhdistys.

 Avustusten maksaminen

Avustus maksetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen, kun oikaisuvaatimusaika on umpeutunut. Myönnettyä avustusta ei voi siirtää käytettäväksi seuraavana toimintavuonna.

Ohjeet löydät myös täältä

 

LIIKUNTApaikkojen TILANVARAUS

Kaupunki vuokraa liikuntapaikkoja urheiluseuroille ja yhdistyksille.  Myös yksityishenkilöt, yritykset ja ulkopaikkakuntalaiset voivat vuokrata liikuntasaleja.  

Kausivarauksia anotaan toukokuun aikana, josta tiedotetaan paikallislehdessä.  Liikuntasalien ja urheilukentän anomukset ja lisätiedot Kauko Kanervalta, kauko.kanerva(at)forssa.fi. Jäähallien lisätiedot jani.simola(at)forssa.fi.

Liikuntasalien vuoroja voit tarkistella sekä tehdä hakemuksia lisävuoroille ja turnauksille Julius-tilanvarausjärjestelmän kautta. Huomaa ilmoittaa varauksen käyttötarkoitus Erityistoiveet -kohdassa.

Liikuntapaikkojen hinnasto (pdf) löytyy lomakeet kohdasta.