Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung
  Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung

Ajankohtaista

nähtävänä olevat Kaavat

Uusikylä III B -asemakaavamuutosta koskeva ehdotus 22.4.2022 on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 16.5. – 15.6.2022 Forssan maankäytön suunnittelu­yksi­kössä, kau­pun­gin­talon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloai­koina. Kaavamateriaali on nähtävänä myös kaupungin internetsivuilla.

Asemakaavan muutos koskee Kuhalan kau­punginosan kortteleita 25 ja 28 Keskuskadun, Kauppakadun, Sepänkadun ja Loimijoen välisellä alueella.

Asemakaavaehdotukseen sisältyy korttelin 28 sitova tonttijakoehdotus.

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava viimeistään 15.6.2022 klo 15 kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62 (Turuntie 18), 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi

Lisätietoja asiasta antavat kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, puh. 03 4141 5360 ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342.

Forssassa 5.5.2022
Kaupunginhallitus


Kaavoituskatsaus 2021 - 2022

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet. Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.
Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.