Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung
  Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung

Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Ajankohtaista

HAUDANKORVA  I C asemakaavamuutosehdotusta käsiteltiin kaupunginhallituksessa 25.5.2020 ja hallitus päätti asettaa ehdotuksen virallisesti nähtäväville, nähtävänäolo on 1. - 15.6.2020.

KESKUSTA  III K -asemakaavamuutos
- Keskustaan Yhtiönpuiston ja entisen Klubin alueelle ollaan kiinteistön omistajalta tulleiden kyselyjen vuoksi tutkimassa mahdollisuuksia asemakaavamuutoksen laatimiseen. Asiaa käsiteltiin 27.5.2020 yhdyskuntalautakunnassa, joka päätti merkitä asian tiedoksi.  Asian käsittelyä jatketaan, jos kiinteistön omistaja jättää normaalin menettelyn mukaisesti kaavoituspyynnön Forssan kaupungille.

PILVENMÄKI  III C asemakaavamuutosta koskeva ehdotus 30.3.2020 on hyväksytty 5.5.2020 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä. Päätöksestä on 30 päivän valitusoikeus.

nähtävänä olevat Kaavat

HAUDANKORVA  I C -asemakaavamuutosta koskeva ehdotus 20.3.2020 on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 1. – 15.6.2020 Forssan kaupungintalon infotaululla. Asemakaavan muutos käsittää Ollintien ja Rytyntien varrella olevat kerrostalokorttelit sekä niitä ympäröivät Siurilanpuiston alueet.

Asemakaavaehdotukseen sisältyy kortteleiden 421, 422 ja 424 sitovat tonttijakoehdotukset.

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava viimeistään 15.6.2020 klo 15 kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62 (Turuntie 18), 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi

Lisätietoja asiasta antavat kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342 ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, puh. 03 4141 5360.

Forssassa 29.5.2020
 Kaupunginhallitus

KOJO osayleiskaavaehdotus 24.2.2020 on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 18.5. 2020 - 16.6.2020 kaupungintalon sisäänkäynnin vieressä olevassa ulkovitriinissä.   

Osayleiskaava-alue sijaitsee Koijärvellä keskimäärin 17 km Forssan keskustasta pohjoiseen, Urjalaan johtavan seututie 284:n varrella Kojon kyläkeskittymässä ja sen ympäristössä. Kaava-alue käsittää Koijärventien (st 284) molemmilla puolin olevia alueita: Kojon-, Pukkilan-ja Haukamontien varren sekä Ilvesojantien, Heiniläntien, Kojon kirkkotien, Rekirikontien ja varrelle sijoittuvia alueita. Kaava-alueen pinta-ala on 472 ha.
Osayleiskaava ei sisällä sitovia tonttijakoja.

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava viimeistään 16.6.2020 klo 15 kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62 (Turuntie 18), 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi. 

- Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342 / sirkka.koykka@forssa.fi   sekä arkkitehti Tuomo Hirvonen, puh. 03 4141 5331 / tuomo.hirvonen@forssa.fi.

Kaavoituskatsaus 2020

Yleistä kaavoituskatsauksesta

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet.

Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.

Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.