Valmisteilla olevat kaavat

Maankäytön suunnittelussa on useita vireillä olevia asema- ja yleiskaavoja. Kaavoja pyritään valmistelemaan eteenpäin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyssä tavoitteellisessa aikataulussa. Kaavojen tarkemmat aikataulut ja  kaavoitusvaiheet löytyvät kunkin kaavan kaavatiedoista.

valmisteilla olevat asemakaavat

valmisteilla olevat yleiskaavat