Tuulivoimapuisto teemaosayleiskaava 

Tuulivoimapuisto teemayleiskaava koskee osaa Forssan kaupungin Kiimassuon ja Ratasmäen sekä Tammelan kunnan Sukulan ja Häiviän alueita, jotka muodostavat kahden kunnan alueelle jatkuvan yhtenäisen tarkastelualueen. Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimalaitosten sekä niihin liittyvän sähkönsiirtoverkoston, tiestön ja sähköasemien rakentamisen suunnittelualueelle.
- Kaupunginvaltuusto hyväksyi teemayleiskaavan 19.5.2014.
- Kaava tuli voimaan 30.1.2017.