Lunttila II E   Asemakaava

Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa asemakaavan ja rantakaavan välinen alue
siten, että huomioidaan kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Kaava käsittää Klemelän leirikeskuksen tilan ja viereisen rantatilan. Kaavoitus aloitetaan, kun päämaanomistajalla on alueen täydentämissuunnitelmat valmiina.

- Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi