KOJO OSAYLEISKAAVA

Osayleiskaavalla täydennetään Kojon kyläkeskuksen alueen rakennetta.
- Osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.6.2023.
- Kaava on tullut voimaan 14.8.2023.